Matsøppel kan godt brennes

Teknisk og miljømessig er det ingen problemer med å brenne organisk våtavfall i stedet for å kompostere det.