Tar snarvei på 1,5 km - på eget ansvar

1,5 km av tidligere Fv3 gjennom den rasutsatte Årdalen er skiltet med «innkjøring forbudt» i begge ender.