Utlevering drøyer

Ransetterforskerne i Stavanger må sannsynligvis vente over en uke til på å få to siktede svensk-albanere utlevert.