• Det nye inngangsparti blir nesten likt det som tidligere ble vist på denne skissen. Det skal romme 300 kvadratmeter spisested, 150 kvadratmeter vrimleområde og nytt butikkareal. Sjo Fasting AS

Slik vil M44 møte Bryne

M44 har nå søkt om rammetillatelse for det mye omtalte fasadebygget mot Bryne sentrum. Det vil åpne seg mot byen med et 300 kvadratmeter stort spisested.