• GLEDER SEG: – Jeg vil jobbe systematisk med å utvikle sterke fagmiljøer - som er det som først og fremst former oss som universitet og etter hvert rekruttere gode forskere og lærerkrefter. Ellers vil jeg være opptatt av å samarbeide med omgivelsene våre og styrke Stavanger som studentby, sier framtidig rektor ved UiS, Marit Boyesen. Jon Ingemundsen

Marit Boyesen vant med klar margin

Men valgoppslutningen blant studentene var rekordlav i rektorvalget ved UiS.