Brann i løe i Hjelmeland

Søndag formiddag begynte det å brenne i en løe i Nordskår i Hjelmeland.