Størrelsen viktigst likevel

— Hadde idrettshallen ved Kannik skole vært 16 ganger 24 meter, ville den fått tre millioner kroner i statsstøtte.