Innbyr til sneglekonferanse

Brunsnegler i hager er blitt et så stort problem for mange at detblir en konferanse om temaet på Stord neste vår.