Hun tolker situasjonen

Under Døves Dag fikk vi ikke henvende oss direkte til May Lisbeth Karlsen. Hun er døvetolk. Vi måtte vente til oppdraget hennes var utført. Før det var hun bare et rent og svært profesjonelt kommunikasjonshjelpemiddel.