• Lønnskostnadene spiser stadig mer av inntektene til universitetet.

UiS må spare

Lønnskostnadene spiser stadig mer av inntektene til universitetet. Derfor må UiS ansette færre folk de neste årene.