• Pål Christensen

Cruisehavari satte fart i suvenirhandel