• Trude Lea

Nam, nam med ferskt lam

Det begynte som befruktede egg, importert fra New Zealand for snart tre år siden. I dag markeres en milepæl når de første norske Dorset-lammene slaktes til sommerlig grillmat.