Innbrudd i Hinna blomster

Politiet vet foreløpig ikke om noe er stjålet fra blomsterbutikken.