Mindre penger og mer trafikk

Budsjettene til Sør-Rogaland distrikt har minket med flere millioner siden 2003. Økte budsjetter øremerket veidekke gir ikke bedre veier fordi oljeprisene er høyere.