Voldtektsforbryter ble løslatt ved en glipp

Statsadvokaten i Rogaland var for sent ute med å begjære forlenget forvaring for 75-åringen som er dømt for fire voldtekter. Et halvt år etter løslatelsen ble han pågrepet på ny.

Mannen ble fremdeles regnet som farlig, da han i 2016 slapp ut fra Ila fengsel og forvaringsanstalt. Et halvt år senere ble han pågrepet mistenkt for nye lovbrudd.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fem år gammel

Fredag 16. september. Klokka er 04.30. En eldre mann iført refleksvest står ved Det lille pensjonat i Langgata i Sandnes. En taxi stopper. Den kvinnelige passasjeren tror det er en politimann som står utenfor, men hun aner uråd når mannen tar tak i henne. Hun trodde ikke politiet i Norge oppførte seg slik.

LES OGSÅ: 74-åring risikerer ny forvaringsdom

Kvinnen, som selger seksuelle tjenester, hadde vært i landet i en uke. Mannen som er tiltalt for å ha forsøkt å bortføre henne, er tidligere dømt for flere voldtekter.

Forvaring

Sommeren 1993, med et par ukers mellomrom, voldtok 75-åringen to unge kvinner. Han kjørte rundt i bilen sin på kveldstid og tilbød kvinner skyss hjem. I forkant hadde han ordnet låsene slik at bildørene var vanskelige å åpne fra innsiden.

Les også

- En voldtektsanklage ødela livet mitt

I 2002 voldtok han igjen. Denne gangen forgrep han seg på en prostituert kvinne.

I 2010 ble han i Dalane tingrett dømt til 6 års forvaring med en minstetid på 4 år etter å ha blitt funnet skyldig i nok en voldtekt. I denne saken var fornærmede 75-åringens daværende kjæreste.

LES OGSÅ: - I kveld er kvelden jeg skal dø, tenkte den prostituerte kvinnen

Etter fire år på Ila fengsel og forvaringsanstalt begjærte han seg prøveløslatt, men Asker og Bærum tingrett tok ikke begjæringen til følge. Heller ikke på strenge vilkår fikk 75-åringen slippe ut. To år senere kunne han spasere ut portene uten så mye som ett vilkår. Det til tross for at Ila mente at faren for nye lovbrudd var svært stor.

- Vårt ansvar

Et halvt år skulle gå før mannen på ny ble pågrepet. Den prostituerte kvinnen i Langgata klarte å rive seg løs fra hans grep. 75-åringen erkjenner ikke straffskyld for bortføringsforsøk. I Jæren tingrett forklarte tiltalte at det hele måtte være en misforståelse.

Les også

Pensjonat-innehaver tiltalt for hallikvirksomhet

At 75-åringen i det hele tatt var i Sandnes sentrum denne natten, beror på en feil. Statsadvokat Asbjørn Eritsland sier til Aftenbladet at påtalemyndigheten ønsket å begjære forvaringsdommen forlenget med 5 år. Da det ble oppdaget at begjæringen ikke var sendt, var det for sent.

- Det er ingen tvil om hvor ansvaret ligger i denne saken. Det ligger hos oss. Ila fengsel og forvaringsanstalt sendte sin innstilling. De anbefalte en forvaringsforlengelse på 5 år, sier Eritsland.

Han understreker at det uansett ville vært opp til retten å avgjøre om begjæringen om forlengelse skulle tas til følge.

Systemet fungerer

Eritsland er like fullt klar på at det er uheldig at begjæringen ikke ble sendt i tide. Forvaringsreglene er slik at en begjæring om forlengelse må sendes innen en gitt dag. Det holder ikke å sende begjæringen den samme måneden, slik statsadvokaten trodde.

- Er det en svakhet i systemet at en mann som anses som så farlig at samfunnet må vernes, kan slippe ut av forvaring på grunn av en feil?

- Systemet fungerer. Her er det vi som har gjort en feil. Jeg mener imidlertid at det burde vært en åpning i lovverket for å rette opp i liknende feil – kort oversittelse av fristen. Det er det ikke i dag, sier Eritsland.

I Erlend Frafjords bok om Tina Jørgensen-drapet som lanseres om tre uker blir 75-åringen omtalt som en av politiets mulige gjerningsmenn.

Fremdeles farlig

Tre dager var satt av til rettssaken mot 75-åringen, men allerede etter to ble saken tatt opp til doms. Det skjedde forrige torsdag.

I sin sluttprosedyre la Eritsland ned påstand om overføring til tvungent psykisk helsevern.

Les også

Politiet har pågrepet etterlyst overgriper

I tur og orden under hovedforhandlingene sa vitner at faren for nye lovbrudd, til tross for tiltaltes høye alder, er stor.

Et av vitnene, fungerende seniorrådgiver ved Ila fengsel og forvaringsanstalt, sa i retten at det ikke var endringer i tiltaltes tilstand frem til løslatelsen, og at Ila anbefalte ytterligere 5 år i forvaring – altså frem til 2021.

De siste månedene har tiltalte vært innlagt på psykiatrisk avdeling på SUS. Overlegen som har ansvaret for ham her, sa i retten at tiltalte trenger svært tett helseoppfølging, og at det er svært høy risiko for flere straffbare handlinger uten slik oppfølging.

På gata

Da 75-åringen i 2014, etter å ha sonet minstetiden av forvaringsdommen, begjærte seg prøveløslatt, la statsadvokat Eritsland ned påstand om at begjæringen ikke måtte tas til følge. Hans subsidiære påstand var at 75-åringen løslates på følgende vilkår:

  1. Møteplikt hos kriminalomsorgen i Rogaland minst to ganger i uka.
  2. Han skal bo på et egnet sted i hjemkommunen, bestemt og godkjent av kommunen og Kriminalomsorgen, og han skal oppholde seg her mellom klokken 23.00 og 08.00.
  3. Han skal følges opp av hjemmesykepleien hver morgen og kveld.
  4. Han skal ha jevnlig kontakt med lege, psykolog og/eller psykiatrisk sykepleier. Han skal motta behandling så lenge kriminalomsorgen finner dette hensiktsmessig.
  5. Han skal ha jevnlig og kontinuerlig kontakt med støtteperson.
  6. Han har meldeplikt for den lokale lensmannen minst fire ganger i uka.
  7. Han skal ikke ha kontakt med sin tidligere kjæreste som han voldtok i 2010.
  8. Han skal ikke begå nye straffbare handlinger.

Selv med de strenge vilkårene ble begjæringen om prøveløslatelse ikke tatt til følge.

Sterkt beklagelig

Som følge av at begjæringen om forvaringsforlengelse ikke ble sendt, ble det aldri noen ny runde i Asker og Bærum tingrett. Altså ble det heller ikke satt nye vilkår for en eventuell løslatelse.

Det igjen betyr at 75-åringen ble overlatt helt til seg selv da han hadde sonet ferdig sin forvaringsdom.

75-åringen erkjente ikke straffskyld da den nye saken mot ham kom opp i Jæren tingrett.

75-åringen endte opp med å ta bolig i en kamerats hytte. Her bodde han frem til han på ny ble pågrepet av politiet.

- Jeg kjenner ikke alle detaljene i saken, men generelt kan jeg si at det er svært beklagelig at en person som dette blir løslatt som følge av en saksbehandlingsfeil, sier advokat Odd Inge Lura i TP Advokatfirma DA til Aftenbladet.

Han er bistandsadvokaten til kvinnen som 75-åringen er tiltalt for å ha forsøkt å bortføre.

- Å vite at mannen som gjorde dette er ute på grunn av en feil, er naturligvis en betydelig merbelastning for min klient, sier bistandsadvokaten som har lagt ned påstand om oppreisningserstaning.

– Mangler empati

75-åringens forsvarer, advokat Sol Elden i Advokatfirmaet Elden DA, har ingen kommentarer til omstendighetene rundt klientens løslatelse.

- Ikke utover at dette på ingen måte var noe tema i forkant av, eller under, hovedforhandlingene som ble avholdt i forrige uke, sier Elden til Aftenbladet.

De rettsoppnevnte sakkyndige er i betydelig tvil om 75-åringen var psykotisk den aktuelle natten i Langgata. Strafferettslig skal all tvil komme tiltalte til gode.

Flere av dem som har vurdert 75-åringen, konkluderer med at han har manglende empati, at han mangler anger og at han ikke tar ansvar for egne handlinger.

«Dårlig adferdskontroll, antisosial atferd, tidligere seksuell vold og sterk tendens til å legge skyld på andre», heter det i rettspsykiatrisk erklæring fra juni 2010.

I forvaringsdommen fra Dalane tingrett står det at 75-åringen, etter å ha voldtatt sin kjæreste, skrev et brev til fornærmede:

«Jeg beklager så mye det som hente. Vil være din venn uansett hva som skjer. Kan vi bli enige om ikke å si noe i politiavhør eller retten. Da vil det hele bli lagt dødt. Ikke glem at Jesus har en mening med alt som skjer».

Dom i den nye straffesaken mot 75-åringen er ventet i slutten av uka.

Publisert: