Jærskole får støtte

Læreplanen er godkjent og statsstøtte sikret. Til høsten kan det komme en ny kristen grunnskole på Jæren.