Uheldig, sier fylkesveterinæren

Jeg synes det er veldig uheldig at det er blitt påvist rester av kjøttbenmel i fôr til storfe all den tid vi har bestemt at dette ikke skal skje i Norge, sier Torkel Myklebust, fylkesveterinær for Rogaland og Agder.