Dragkamp om natt-legevakta

Skal basen for ei felles nattlegevakt-ordning liggja i Stavanger, eller bør ein heller få til ei delt løysing med Sandnes? Kommunane på Nord-Jæren er ikkje heilt einige.