Klanderverdig

For tre år sidan valde fylkestinget fire menn og ei kvinne til styra for SiR og RPS mot røysta til Kari Oftedal Lima fra SV.