• Slik vil Jæren Hotell bygge et nytt kvartal med boliger, hotell og underjordisk parkering på en av de mest sentrale tomtene på Bryne, ved siden av Bryne kyrkje og dagens hotell som ligger til høyre på illustrasjonen. Trodahl Arkitekter

Hotell får trolig ja til boliger i hagen

Jæren hotell og administrasjonen i kommunen er nå blitt enige om hvordan fire blokker med 32 store leiligheter kan bygges i hotellets bakgård.