• Thor Magne Seland (H) lurer på om posisjonspartiene i Sandnes egentlig ønsker å legge ned Kinokino. Ove Heimsvik

- Er planen å legge ned Kinokino og selge bygget?

Sammenslåingen av Kinokino og Sandnes kulturhus har resultert i at medarbeiderne rømmer Kinokino. Bystyrets opposisjonsleder lurer på om planen er å legge ned og selge bygget.