• Det planlagte nybygget ved Eiganes skole blir bygget likevel. Ola Roald AS Arkitektkontor

Ja til Eiganes skole

Politkerne vil ha Eiganes skole likevel.