• Kva framtid for Hå kommune er det dei to tidlegare ordførarane Terje Mjåtveit og Ingvar Gausland ser inn i? I alle fall trur dei på ei god framtid for Nærbølista. Fredrik Refvem

Har striden lagt seg i Hå?

Neste år er det 50 år sidan Ogna, Varhaug og Nærbø vart til Hå kommune. Nærbølista skal feira 50 års-jubileum, men tykkjer ikkje det er grunn til å feira at kommunen er 50 år.