• Bystyremedlem og tidligere sorenskriver Olav T. Laake (Ap)

Sluttstrek satt for Tyrkia-saken

Et flertall i Stavanger bystyre mener at «nok er nok» – og satte mandag kveld punktum for Tyrkia-saken.