• Time-ordfører Reinert Kvernelands nettoinntekt økte med snaut 100.000 kroner, mens formuen spratt opp nær 4,2 millioner i fjor, det siste særlig som følge av økte aksjeverdier. Geir Sveen

Time-ordføreren: Bronse i inntekt, suverent rikest

Kollegaene Bjørn Kahrs (H) i Randaberg og Stanley Wirak (Ap) i Sandnes tjente mer, men Time-ordfører Reinert Kverneland (H) er stadig Rogalands suverent mest formuende ordfører.