Får ikke støtte til servicesenter

Arbeids— og administrasjonsdepartementet har avslått søknaden fra Sandnes kommune om støtte til å etablere et offentlig servicesenter. Kommunen hadde søkt om en halv million kroner.