Kvinner på høyden

Bjørg Wigestrand synes lite om en regelstyrt lederstil. Hun er målbevisst, liker å drive med lagbygging og framhever verdier som det viktigste i ledelse.