Vil se på egen framtid

Bydelene ønsker å være representert med minimum to personer i utvalget som skal vurdere strukturen på bydelsutvalgene. Bystyret vedtok forrige uke at et slikt utvalg bør opprettes så fort som mulig. Under debatten framsatte Ingvar Josdal (frp) et forslag om å redusere tallet på bydelsutvalg fra 13 til åtte, blant annet ved å slå sammen Riska og Høle.