Dommer mener Amnesty-opplysninger styrkerspionmistanken

Dommer Truls Lie i Oslo forhørsrett mener atStasi-opplysninger om Amnesty styrker spionmistanken mot journalistStein Viksveen. Dette går det fram av forhørsrettens kjennelse omde beslaglagte dokumentene i Viksveen-saken.