Presser kommuner til å innføre eiendomsskatt

Samtidig som Time kommune kutter kraftig i skole— og omsorgsbevilgninger, sier politikerne frivillig nei til skatteinntekter på inntil 10 millioner kroner i året.