Forslag fra Frp

SKOLE OG BARNEHAGE: Kutt i økning til voksenopplæring for fremmedspråklige. Innsparing: 0,4 mill. Støtte: 2 av 15.