Orstad-drapet til Høyesterett

Gulating lagmannsrett har avvist anken i Orstad-saken. Men forsvareren mener at to av lagdommerne var inhabile.