Kriminalteknikeren

På gulvet står flere esker. De er merket med svart tusj: «Tina Jørgensen». Innholdet kan løse drapsgåten.