Trosser ekspert-råd

— Vi bør ikke bygge så høyt, sier arkitektene på byplankontoret. - Jo, vi gjør det sånn som utbyggerne ønsker, sier politikerne. Dette skjer i stadig flere saker.