Får tildelt pris av Kongen i dag

Stor ståhei og kongelige gratulasjoner venter Kåre og Wenche Qvalbein i dag, når Landbruksdepartementet deler ut gjev pris.