• Gosen ungdomsskole hvor disse guttene går, er den eneste ungdomsskolen som innfrir målene politikerne har satt både i lesing og regning. Fra venstre: Kristoffer Fadnes, Stephan Brandasu, Simen Angell-Olsen, Armand Borgenvik. (Arkivfoto: Dette bildet ble tatt i vår i en annen forbindelse.) Tommy Ellingsen

Er ungdomsskoleelevene rike og late?

Ungdomsskolene klarer ikke å nå målene stavangerpolitikerne har satt. På 9. trinn innfrir bare tre av 15 skoler målet i regning, kun en i lesing. Har velstanden en del av skylden? Det vil skolesjefen ha debatt om.