• Raskere planprosesser i forkant av utbygging er det som kan effektivisere norske veiprosjekter med hensyn til tidsbruken, påpeker Gunnar Eiterjord, i midten. Her flankert av Rúnar Ágúst Jónsson og Mette Alsvik. FOTO: Tor Inge Jøssang

- Det er ikke mulig å bygge Ryfast raskere

Prosjektleder Gunnar Eiterjord tror ikke at offentlig-privat samarbeid (OPS) ville gjort Ryfast billigere eller ført til raskere åpning av det gigantiske tunnelprosjektet.