Ulik praksis i tolkning av skjellsord

Hvor mye skal en politimann tåle? «Hæstkuk» var greit i Nord-Norge, mens «tullekuk» ble for sterkt på Karmøy.