Aftenbladet er forsinket

Trykkstart for Aftenbladet ble i dag utsatt med fire timer. Dette medfører at alle abonnenter vil få avisen senere enn vanlig. Vi understreker at alle avisbud må møte opp i ettermiddag for å få utdelt avisen, slik at den kan nå leserne så hurtig som mulig.