Ikke videre forhandlinger i Viksveen-saken

Dommer Truls Lie i Oslo forhørsrett mener at han har fått nok informasjon til å ta en avgjørelse i Viksveen-saken.