Beslaget ennå i Belgia

Nesten tre måneder er gått siden husundersøkelsen hos spionsiktede Stein Viksveen i Brussel. Men ennå er verken det beslaglagte materialet, rapporter eller beslagslister kommet fra Belgia til Norge, ifølge POT.