Loven tillater hemmelig ransaking

Fra årsskiftet har politiet lovlig adgang til å foreta ransakinger og beslag i all hemmelighet. Lovendringen ble foretatt i desember i fjor, og hensikten er å effektivisere politiets etterforskningsarbeid.