Dømt for vold

Ein ung saudamann er dømd til fengsel på vilkår i 36 dagar, for å ha slått til to menn i Sauda i mai 1998.