• Hall Toll 2. etasje fikke ikke tre ukers skjenkenekt torsdag. Men frikjent er utestedet ikke, og det kan tenkes at politikerne velger å gjøre reaksjonen enda strengere. Anders Minge

Hall Toll må vente på skjenkeavgjørelse

Hall Toll får foreløpig beholde sin skjenkebevilling, men utsettelsen trenger ikke å bli langvarig.