• Marte Handal (t.v.) og Sølvi Breivik er i streik, det er ikke Kristin B. Auestad, men lederen av lektorlaget i Rogaland gir helhjertet støtte til sine kolleger i Undervisningsforbundet. Jarle Aasland

Ingen splittelse mellom streikende og ikke streikende

25 medlemmer av lektorlaget er i arbeid, 35 medlemmer av Utdanningsforbundet er i streik. Det skaper ingen splittelse på Sandnes videregående skole. Også rektor forstår de streikende.