Neppe mer øl i Sola

Flertallet av politikerne i utvalg for helse— og sosialtjenester vil utvide ølsalget i Sola. Men de får det neppe til.