Nådeløst ved skjenkebrudd

Tøffere tider for skjenkestedene i Time: Første gang de bryter vilkårene, ryker skjenkeløyvet for 14 dager. Skjenking til mindreårige straffes med et halvt års inndragning.