• Først opp Tinghaugbakken i dag, fredag lærer Jonas Aarrestad. Geir Sveen

460 elever tok monsterbakken

Jo, det er tak i ungdommen. Bare se på denne gjengen som kommer opp Nordsjørittets kanskje verste utfordring, bakken opp til Tinghaug,