• Vegvesenet brukar no Facebook for å informera bilistar om framgongen i Sømmevågen.

Informasjon om vegutbyggjing på Facebook

I starten av desember starta vegarbeidet i Sømmevågen og på Flyplassvegen, no er Vegvesenet på Facebook for å informera bilistane om framgongen i prosjektet.