• Dette er den flotte veien for syklende og gående langs Gandsfjorden ved dagens dobbeltspor mellom Sandnes og Stavanger. Det kan bli enda flatere mellom Sandnes og Nærbø. Pål Christensen

Du kan få landets flateste sykkelsti

Gjennom dobbeltsporet kan du få en ny sykkelvei som gjør at du kan sykle mellom Sandnes og Nærbø uten en eneste bakke og nesten helt uten svinger.